Plastaffald forvandles til kreative byhaver i Århus

25 ejendommeligt udseende bæredygtige stationer spredt udover festivalområdet danner rammen om grøn festival i Århus. De består af plastrør fundet på byens genbrugspladser.

Den bæredygtige udvikling kræver kreative løsninger. På Langenæs Kulturfestival, der løber af stablen fra den 12. til 15. september, vil århusianerne få mulighed for at stifte bekendtskab med en af slagsen. Byggeaffald, der er fundet på genbrugspladser rundt omkring i Århus, danner fundamentet i opbygningen af små urbane oaser, hvor nytteplanter gror.

Fra byggeaffald til byhaver

Det er projektet Fra BYggeaffald til BYhaver, der i år samarbejder med Langenæs Kulturfestival, som står bag de grønne oaser. Baggrunden for projektet, der blandt sker i samarbejde med Århus Kommune, er en idé udarbejdet af arkitekt Maja Sønderskov og PVC Informationsrådet. Præsentationen på Langenæs Kulturfestival er kulminationen på flere års projektarbejde, hvor også Århus Universitet har været inde over og vurderet, at ideen har bæredygtigt potentiale. Projektet ligger i forlængelse af visionerne i EUs affaldsdirektiv, der plæderer for, at genbrug skal prioriteres før genanvendelse.

Klimabelastende produktion undgås ved genbrug

Arkitekt og projektleder Maja Sønderskov siger: ”Helt essentielt forsøger vi at forlænge byggematerialers levetid, efter at de er blevet til affald. Det gør vi ved at ændre funktionen af byggeproduktet, og genbruger det som plantekasse. Herved forlænges materialernes levetid, hvorved klimaet skånes.”

Maja Sønderskov siger yderligere: ”Det er vores håb, at fremvisningen af vores idé på Langenæs Kulturfestival, vil inspirere folk til at se det bæredygtige potentiale i at genbruge byggeaffald til opbygningen af byhaver. Der er så mange fordele ved byhaver, at ideen skal spredes så meget som muligt.”

Udover de klimafordele, der ligger i byhaver, er der også andre indlysende fordele ved at anvende affald i opbygningen af byhaver. Du kan eksempelvis bygge din have med meget få midler. De sociale og ernæringsmæssige fordele ved at etablere byhaver er også vigtige.

Byhaven genanvendes senere til nye byggeprodukter

Da der er en velfungerende indsamlings- og genanvendelsesordning for PVC-byggeaffald i Danmark, WUPPI, er det let at komme af med affaldet, hvis byhaverne nedlægges. Så bliver materialerne genanvendt i eksempelvis nye rør.

Projektet er støttet finansielt af PVC-industriens miljøprogram VinylPlus. Du kan læse mere om Fra BYggeaffald til BYhaver på urbantlandbrug.dk.