Hvorfor dyrke i PVC-byggeaffald?

PVC er det mest anvendte plastmateriale i byggeriet. Rør, tagrender, tagplader, kabelbakker, vinduer og døre er fremstillet i såkaldt hård PVC, som er det materiale, vi foreslår anvendt i det urbane landbrug.

PVC er skabt til vand

PVC-byggeprodukter er særlig velegnet til at dyrke i, fordi byggeprodukterne er udviklet til at komme i kontakt med vand. Sammenligner man den hårde PVC med eksempelvis træ, er der tale om en markant længere levetid. PVC’en rådner ikke, og kan holde i over hundrede år. Hertil er materialet let, hvilket betyder, at ønsker man at bygge en byhave ved hjælp af PVC-byggeaffald, så er materialet meget nemt at transportere fra genbrugspladsen. Det kan snildt ske på en ladcykel.

PVC-byggematerialer i hård PVC udmærker sig ved at blive indsamlet og udsorteret til genanvendelse. I Danmark har vi en bekendtgørelse der kræver, at det sker. Dette betyder, at byggeaffald i PVC findes på næsten alle genbrugspladser. Materialet er således let tilgængeligt for alle. Ideen er, at byggematerialerne genbruges førend de genanvendes.

Gratis byggeaffald til urbant landbrug

I projektet forlænger vi materialernes levetid ved at give byggeprodukterne en anden funktion i form af plantekasser til det urbane landbrug. Den største fordel ved at anvende PVC-byggeaffald til at opbygge et urbant landbrug er at affaldet er let tilgængeligt og at det er tilgængeligt for alle gratis. Høje udgifter til plantekasser er ikke nødvendigt.

Ønsker man ikke længere at dyrke sit urbane landbrug skal det anvendte byggeaffald afleveres på den lokale genbrugsplads, hvorfra det vil blive sendt til genanvendelse. Så efter at være blevet anvendt til byhaver kan byggeaffaldet igen få nyt liv i form af nye rør, nye tagrender osv.

De miljø- og klimamæssige fordele der ligger i at dyrke i PVC-byggeaffald kan du finde andet steds på den blog. Legeledes kan du finde oplysninger om, at det ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt er uden risiko at dyrke i PVC-byggeaffald.