Fornem industripris til ”Fra Byggeaffald til Byhaver”

Hvert tredje år afholdes den prestigefyldte INOVYN Awards. INOVYN Awards er en global konkurrence, hvor en lang række innovations-ideer inden for PVC dyster om priser. I 2016 vandt ”Fra Byggeaffald til Byhaver” en særpris inden for bæredygtighed.

Det var arkitekt Maja Sønderskov fra Århus Arkitektskole der præsenterede projektet, som hun beskriver således:

”Hele konceptet med at genanvende før man producerer nyt, er en vigtig vej henimod bæredygtighed. PVC-materialer er meget udbredte i byggeriet og bortskaffelse af byggeaffald er en stigende udfordring, vi er nødt til at håndtere. Projektet behandler spørgsmålet om globalisering og den voksende befolkningstilvækst i et lavteknologisk perspektiv. Initiativet er rettet mod både private, foreninger og på længere sigt kommunale brugere og er et vigtigt skridt på vejen mod en bæredygtig fremtid. Når vi undersøger mulighederne for at genanvende byggeaffald i urbant landbrug, fokuserer vi på at etablere det manglende link mellem PVC-byggeaffald og de lokale samfund, der i dag mangler muligheder for at dyrke deres egne afgrøder i urbane omgivelser, øge deres mentale og fysiske sundhed og komme tættere på naturen.”

Dr. Martin Baitz, direktør i thinkstep AP og ledende medlem af Life Cycle Initative under FN’s miljøprogram UNEP, samt repræsentant for dommerkomiteen, lagde i motivationen for at give projektet ”Fra Byggeaffald til Byhaver” en pris blandt andet vægt på enkelheden i projektet:

”Det, som fascinerede os ved projektet, var den smarte genbrugsmulighed, hvor omstillingen kræver en begrænset indsats fra de involverede. Dels er projektet velegnet for lavindkomstgrupper, dels viser projektet, at bæredygtighed er noget, som også skal foregå på det lokale niveau.”