EU-miljøpris til ”Fra Byggeaffald til Byhaver”

I forbindelse med de indledende faser af projektet ”Fra Byggeaffald til Byhaver” blev det fundet nødvendigt at søge om midler fra EU til det videre arbejde. En ansøgning blev derfor sendt til Climate-Kic,  der støtter projekter inden for klima-innovation.

I forbindelse med vurderingen af de indsendte ansøgninger dannede Stakladen på Aarhus Universitet i 2017 ramme for en evalueringskonference. Her skulle uddeles såkaldt seed-funding til forskellige projekter, der alle bidrager til klimaløsninger

I alt blev der præsenteret 20 forslag på konferencen. Forslagene blev introduceret med ét minut lange pitches ved dagens start, hvorefter der var sparring og evaluering i små workshops. Her kunne deltagerne komme med idéer til hinandens projekter, svare på spørgsmål fra interesserede og skabe samarbejdsforbindelser.

Senere på eftermiddagen var der igen en pitch-runde, denne gang på tre minutter, hvor deltagerne kunne uddybe deres idéer og svare på spørgsmål fra juryen, der bestod af Pan Pan, der er vicedirektør for Climate KIC Schweitz, enterpenørskabs- og innovationskoordinator ved Climate KIC Nordic Lars Gjølme, Nordic Innovation Pipeline Manager ved Climate KIC Nordic Henrik Søndergaard og Susanne Pedersen, direktør for Climate-KIC Nordic.

Det var professor Marianne Thomsen og Phd-studerende Daina Romero fra Århus Universitet, der præsenterede ”Fra Byggeaffald til Byhaver”-projektet. Kernen i præsentationen gik på, at fødevare i fremtiden skal produceres lokalt med mindst mulig klimapåvirkning. Materialet der skal dyrkes i skal påvirke klimaet mindst muligt. PVC-byggeaffald som rør og tagrender, der er skabt til at komme i kontakt med vand, blev foreslået som  velegnet til brug i byhaver. Gødningen skal komme fra madaffald og vandet fra de stigende regnmængder. På denne måde integreres flere systemer og skaber klimaneutral fødevareproduktion.

Juryen fandt forslaget så interessant, at der blevet bevilget midler til at fortsætte projektet.