Århus Universitet: Miljømæssige fordele ved at dyrke i genbrugs-PVC

I bestræbelserne på at opnå en akademisk vurdering af mulighederne for at dyrke i PVC-byggeaffald indgik ”Fra Byggeaffald til Byhaver” i 2017 et samarbejde med professor Marianne Thomsen fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Formålet var at undersøge om den grundlæggende ide, nu også var en løsning, som kunne karakteriseres som bæredygtig.

Ph.d-studerende ved Aarhus Universitet Daina Romeo fik til opgave at undersøge om det ud fra en miljømæssig og økonomisk betragtning er bæredygtigt at dyrke afgrøder i PVC-byggeaffald. En prototype blev opstillet på Aarhus Universitet, hvor der i en periode på 70 dage blev dyrket forskellige grøntsager og indsamlet en lang række data. Resultatet blev en rapport med titlen Urban Agriculture: Hard PVC waste for integrated water and bioresources management in urban agriculture. Rapporten blev offentligjort I 2017.

Drivhusgasser reduceres når produkternes levetid forlænges

Resultater var meget positivt. Ved at dyrke i udtjent PVC frem for i nyt vil drivhusgasser blive reduceret med op til 70 %, og udbyttet ved at dyrke i PVC vurderes også som højt. I sin rapportkonklusion skriver Daina Romeo:

”At genbruge PVC fra byggeriet til landbrugsformål er en lovende måde at ”bremse strømmen”, der er et af de uundværlige skridt i retning mod den cirkulære økonomi. Normalt bliver denne ressource kasseret inden udgangen af sin levetid, hvilket er omkring 100 år. Ved at give produkterne et andet liv, bevares PVC-materialets anvendelighed og kan derved give yderligere fordele for mennesker.”

Afslutningsvis påpeger Daina Romeo, at en af fordelene ved at benytte PVC-byggeaffald til dyrkning er systemets fleksibilitet: ”Disse systemer kan være en god mulighed for folk, der ønsker en billig løsning, der giver dem mulighed for at dyrke grøntsager uden at eje en have.”