Århus Kommune: Når affald gør gavn reducerer vi klimabelastningen

Aarhus Kommune deltager i projektet “Fra Byggeaffald til Byhaver”. Christian Brødsgaard Eschen, der er projektleder og oplevelsesøkonom i Aarhus Kommune fortæller, at kommunen interesserer sig meget for samspillet mellem kommune, erhvervsliv og civilsamfund, og at det netop er derfor, at de aktivt tager del i projektet omkring genbrug af PVC-byggeaffald i urbant landbrug. ”Dette projekt repræsenterer en rigtig fin fortælling om, hvordan virksomheder, der genererer affald, forsøger at nyttiggøre dette affald i stedet for at lade det ende i for eksempel forbrændingsanlæggene. Når affaldet gør gavn i det urbane landbrug betyder det, at vi forbruger mindre, og at vi derved reducerer klimabelastningen” siger Christian Brødsgaard Eschen.

Når det gælder om at få løst de udfordringer, der ligger i at få indsamlet de rigtige PVC-affaldsfraktioner, som vil være velegnet i det urbane landbrug, har Aarhus Kommune en del erfaringer, som de kan trække på. Aarhus Kommune har det moderne genbrugscenter, ReUse, som er en slags formidlingscentral, hvor den ene borgers affald finder nyttig anvendelse hos andre borgere. ”Jeg tænker, at det kunne være ideelt, hvis der fandtes en lignende ’udvekslingscentral’, hvor borgerne kan komme hen og få udleveret sorteret PVC-byggeaffald, som de så kan benytte til opbygning af deres byhaver,” siger Christian Brødsgaard Eschen. Han ser yderligere et potentiale i, at der på sigt kan opstå socialøkonomiske virksomheder, der f.eks. kan tilbyde en alternativ form for jobaktivering, hvor borgere kan arbejde med at fremstille og sælge attraktive vertikale byhavesystemer, hvorved flere socialøkonomiske grønne virksomheder vil kunne skabes fremover.